Podporované přílohy

Dokument Microsoft Word až do verze 2003
Dokument Microsoft Word od verze 2007 výše
CompuServe bitmap image (Graphics Interchange Format)
HyperText Markup Language soubor (stránka WWW)
JPEG obrázek
Portable document format: Adobe Acrobat soubor
Komprimovaný soubor, archív RAR. Celkový soubor může být složen z více souborů očíslovaných dle pořadí.
Rich Text Format dokument
Textový soubor (čistý text)
Sešit Microsoft Excel
ZIP archív