Hlášení poruch a havárií

840 850 860

1239

840 111 118

465 324 599