Místní poplatky

Poplatky se hradí buď v hotovosti přímo na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu 10522611/0100. Variabilní symbol = (pětimístné číslo, např. 10+čp.1=10001, 10+čp.108=10108)

Případně volejte o upřesnění tel.: +420 774 624 552

TypCena
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
650 Kč
za každou osobu a rok
První pes poplatníka150 Kč
za každý rok
Druhý a další pes poplatníka300 Kč
za každého psa a rok
Nájem hrobového místa35 Kč
za každý metr čtvereční a rok
Nájem urnové schránky (ve zdi)60 Kč
za každý rok
Zapůjčení vysoušeče (odvlhčovače) – osoba s trvalým pobytem v obci20 Kč
za každý den
Zapůjčení vysoušeče (odvlhčovače) – osoba bez trvalého pobytu v obci40 Kč
za každý den