Obec

Naše obec je územní součástí Pardubického kraje a rozkládá se podél toku Moravské Sázavy jihovýchodním směrem od města Lanškrouna.

Na základě historických pramenů lze počátky vzniku naší obce směřovat k započatému osídlování zdejší krajiny v první polovině 13. století za vlády českého krále Přemysla Otakara II. K pohraničním hvozdům mezi Čechami a Moravou a obchodní cestě, vedoucí příhodným územím podél toku Moravské Sázavy je z této doby připomínán vznik vodního hradu s přilehlou vsí a dvorcem, nesoucí název Kronfeld. Samo pojmenování hradu či tvrze bývá měněno podle jednotlivých etap historického vývoje (Cronvelt, Kronweld, Žabinec, Krotenful, Krotfule, …) Další písemné zmínky nejen o počátcích naší obce ale i o nejbližším okolí jsou datovány k roku 1304, kdy bylo zdejší panství Lanšpersko – lanškrounské darováno českým králem Václavem II. klášteru Zbraslavskému.

K samotnému názvu naší obce lze nalézt několik výkladů a to jak v původu osobního jména lokátora – zakladatele vsi – Sichlingsdorf, tj. ves Sichlingova, tak i k různým výkladům, které odvozují jméno naší obce např. z německého Sichling, středohornoněmeckého sichlinc, sichelinc = snop.

Obecní znak a vlajka

Majetková účast

Obec Žichlínek je stoprocentním vlastníkem společnosti Služby Obce Žichlínek s.r.o. Statutárním orgánem v této společnosti je starosta obce.