ePodatelna

Oficiální podání prosím zasílejte na adresu:

podatelna@zichlinek.eu

Vaše podání je považováno za přijaté v souladu s §2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, pokud obdržíte potvrzení o přijetí opatřené kvalifikovanou elektronickou značkou Obecního úřadu Žichlínek.

Pokud budete ke svému e-mailu přikládat dokument formou přílohy, podívejte se sem, které typy dokumentů jsou podporovány.