Spolky

Fotbalový oddíl

Webové stránky: https://www.fotbal-zichlinek.cz

Myslivecké sdružení

Po skončení druhé světové války, se v dosídlených pohraničních obcích českým obyvatelstvem postupně rozbíhá společenská a zájmová činnost – totéž se děje i v obci Žichlínek – je snaha obnovit i myslivost. V této době je obnoven výkon práva myslivosti na základě zákona, který platil na uzemí předválečné Československé republiky – byl to takzvaný malý honební zákon, který upravoval dobu hájení a lovu zvěře, způsoby lovu a určoval nejmenší velikost honitby, která byla stanovena na 115 ha souvislých honebních pozemků. Honitby byly v pronájmu soukromých osob a byly pronajímány obecními úřady v rámci katastrů jednotlivých obcí.

Dle vzpomínek pamětníků, byl prvním pronajimatelem honitby v Žichlínku od Místního národního výboru pan Josef Studený a to asi v roce 1946. Další občané Žichlínka, kteří měli právo myslivosti byli dle vzpomínek – Otakar Řehák, Karel Čížek, Alois Dařílek, Antonín Meier, pan Jirásek a možná i někteří další občané.

Tato skupina občanů, spolu s nájemcem honitby, utvořila spolek s názvem Myslivecký kroužek. O činnosti tohoto spolku, který byl předchůdcem našeho mysliveckého sdružení není více informací.

Rok 1950 je rokem založení mysliveckého sdružení v Žichlínku a to v hostinci u Sokolů dne 17.července(výměra honitby 860 ha.

Pro zlepšení krytu pro zvěř byla asi v roce 1955 vysázena smrčina v prostoru bývalé drůbežárny, dále výsadba stromů v prostoru Richtrova stráň (známá jako oplocenka). Dle dostupných záznamů bylo v roce 1956 vysázeno 3 200 kusů různých stromů a keřů. V roce 1957 má myslivecké sdružení v Žichlínku honitbu o výměře 960 ha – a to je trocha z historie našeho mysliveckého sdružení.

Webové stránky: https://myslivost-zichlinek.cz/

Sbor dobrovolných hasičů

Webové stránky: http://sdh.zichlinek.eu

Volejbalová tělovýchovná jednota

https://www.cvf.cz/cvs/oddily/?oddil=3611092