PROSÍME POZOR! V sobotu 16. a 23. března 2024 od 8:00 do 11:00 bude otevřen SBĚRNÝ DVŮR.

Následně dojde k jeho opětovnému uzavření z důvodu opravy a prodloužení příjezdové komunikace (vše včas upřesníme).
Prosíme občany o maximální využití vlastních nádob na tříděný odpad (papír/ plasty). V případě nadměrného odpadu (nábytek/ dveře/ okna/ kartóny, … ) prosíme o maximální rozdělení předmětu na co nejlépe tříditelné a uložitelné kusy.
Připomínáme, že nejdražším odpadem je ten směsný komunální. Děkujeme, že třídíte.