pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí
Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00

První sobota v měsíci
9:00 - 11:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Technika pro JSDH Žichlínek

Název projektu :

Technika pro JSDH Žichlínek

Na projekt Technika pro JSDH Žichlínek je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Obsah projektu :

Obsahem projektu je pořízení hasící techniky, která bude využívána k řešení následků mimořádných událostí vzniklých změnami klimatu, jako jsou extrémní sucha, zvýšené sněhové srážky a masivní námrazy. Projekt je určen pro JSDH Žichlínek, která bude techniku využívat, a obyvatele, jejichž zdraví a majetek bude dotčen aktivitou tohoto sboru. Jeho cílem a předpokladem je efektivní řešení následků mimořádných událostí pomocí modernizované techniky, které povede k vyšší ochraně zdraví a majetku osob.

Cíl projektu :

Cílem projektu je prostřednictvím modernizace technické vybavenosti JSDH Žichlínek snížit možný rozsah potenciálních škod na zdraví a majetku osob v území ORP Lanškroun  v důsledku mimořádných událostí spojených s klimatickými změnami. Díky modernizaci techniky bude Jednotka požární ochrany Žichlínek  lépe připravena k efektivnímu řešení následků mimořádných událostí, které mají příčinu v dlouhodobých změnách klimatu. Cílem projektu ve vztahu k mimořádným událostem vzniklým následkem extrémního sucha je pořízení požární cisterny pro velkoobjemové hašení, díky které bude JSDH Žichlínek lépe připravena k likvidaci požárů, zejména velkoplošných jako jsou požáry polních a lesních pozemků.  Ve vztahu k mimořádným událostem vzniklým následky zvýšených sněhových srážek a masivních námraz je cílem tohoto projektu pořízení dopravního automobilu s přívěsem, který umožní JSDH Žichlínek  především efektivnější a bezpečnější  zásobování postižených oblastí a objektů a evakuaci osob v území ORP Lanškroun. 

Výsledek projektu :

Výsledkem  projektu je pořízení techniky pro JSDH Žichlínek a to specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Konkrétně se jedná o dvě vozidla, tedy dopravní automobil s přívěsem a velkokapacitní požární cisternu. 

Pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz je pořízen  dopravní automobil v provedení Z  (základním), kategorie podvozku  1 pro městský provoz,  s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg , s požárním přívěsem kategorie O1 pro přepravu zavazadel splňující mimo jiné podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Pro výkon činností spojených s extrémním suchem je pořízena  cisternová automobilová stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3  terénní  v provedení VH (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S splňující mimo jiné podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Na projekt Technika pro JSDH Žichlínek je poskytována finanční podpora z Evropské unie.