pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí
Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00

První sobota v měsíci
9:00 - 11:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Cyklostezka Lanškroun – Žichlínek

Po úspěšné realizaci cyklostezky Lanškroun – Rudoltice pokračuje svazek obcí Lanškrounsko v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti a to zejména cyklistů a chodců. Jedním z těchto projektů je cyklostezka mezi Lanškrounem a Žichlínek, která zvyšuje bezpečnost cyklistů a chodců zejména tím, že jejich dopravu odklání z frekventované silnice III/36810 ( podle interního sčítání dopravy v roce 2016 provoz více jak 3000 motorových vozidel za den).  

Cyklostezka Lanškroun – Žichlínek je projektována částečně podél ulice Lidická v Lanškrouně a následně podél komunikace III/36810 mezi městem Lanškroun a obcí Žichlínek v celkové délce 1028 m.  Cyklostezka bude určená jak pro pohyb cyklistů, tak pro pohyb chodců a je projektována v šířce 2,5 m s krajnicemi 0,25 m. Povrch stezky bude z jemnozrnného asfaltového   betonu. Součástí cyklostezky bude i veřejné osvětlení, vodohospodářská opatření ( propustky apod.), výsadba stromů a keřů a instalace stojanů na kola u začátku konce cyklostezky.

Realizací cyklostezky Lanškroun – Žichlínek dojde nejen k podstatnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců dojíždějících do Lanškrouna zejména za vzděláním a za prací, ale tento projekt bude mít i významný vliv na kvalitu životního prostředí, kdy dojde ke snížení využívání motorových vozidel a tím k omezení emisí  výfukových plynů. 

 Předpokládané náklady na výstavbu této cyklostezky se budou pohybovat okolo 5 mil. Kč a vlastní realizace cyklostezky bude záviset na zajištění financování z dotačních programů.  První možností je podpora z Integrovaného rozvojového operačního programu, kdy Lanškrounsko připravuje podání žádostí o podporu do konce září 2017. V případě úspěchu těchto žádostí by byly reálným termínem výstavby cyklostezky Lanškroun – Žichlínek roky 2018 a 2019 . 

Přestože je investorem přípravy a výstavby této cyklostezky svazek obcí Lanškrounsko, financování projektové přípravy a dofinancování vlastní výstavby je a bude zajištěno prostřednictvím příspěvků obce Žichlínek a města Lanškrouna.

Přílohy : situace a koordinační výkres   

V případě dotazů na projekt cyklostezky Lanškroun – Žichlínek je možné se obrátit na manažera Lanškrouna Antonína Fialu , fiala@redea.cz.